Regular glass igloos have been an integral part of Lapland’s tourism for a long time. In traditional igloos, however, the problem has been their seasonal nature and thus a certain one-sidedness. The 10 AuroraHut glass igloos on the shores of Lake Ranuanjärvi make a notable exception, as this is an…


The photography season for the northern lights near the Arctic Circle lasts from mid-August until the first weeks of April. The whole winter is quite a great time to experience the dance of Aurora borealis on the northern sky. …


Yksi tulevan kesän hienoimmista elämyksistä löytyy Ranualta

Vaikka tilanne tulevan kesän matkailun osalta näyttääkin vielä epävarmalta, on toukokuu siitäkin huolimatta hyvää aikaa suunnitella kesälomamatkaa. Yksi kotimaan matkailun todellisista helmistä löytyy eteläisestä Lapista ja Ranuan pienestä kylästä, jossa Arctic Guesthouse & Igloos -niminen majoitusalan pienyritys pyörittää toimintaansa 10 liikuteltavan lasi-igluveneen sekä perinteikkään majatalon voimin.

Ympärivuotinen iglumajoitus

Talviaikaan lasi-igluja on mahdollista…


When Auvo Leppänen anchored his boat next to a small cliff at lake Ranua, he realized that this location would be a beautiful place for tourists to stay.

A few months later, Leppänen decided to rent the old Gasthaus Ranua that had been serving its customers in different roles since…


Kesän yksi hienoimmista majoituselämyksistä löytyy Ranualta

Vaikka tilanne kesän matkailun osalta näyttääkin yhä varsin epävarmalta, on tässä vaiheessa kevättä hyvä alkaa suunnittelemaan mahdollisia lomakohteita tulevalle kesälomalle. Yksi kotimaan matkailun helmistä löytyy eteläisestä Lapista, Ranuan pienestä kylästä, jossa Arctic Guesthouse & Igloos -niminen pienyritys pyörittää majoitustoimintaa 10 liikuteltavan lasi-igluveneen sekä perinteikkään majatalon muodossa.

Ympärivuotinen iglumajoitus


AuroraHut on top of frozen lake Ranua

Glass igloos have become an integral part of winter tourism in Finnish Lapland over the past decade. Admiring the northern lights through large glass windows has become something that finds its way onto the to-do list of more and more international travelers. But what if there was a glass igloo…

Tuomas Haapala

Digital Marketing Specialist for Arctic Guesthouse & Igloos @Helsinki, Finland

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store